Print

Kurikulum

Written by Super User. Posted in Uncategorised

KURIKULUM

 

Pengenalan

 

Kurikulum Akademik di Sekolah Menengah Tahfiz Al-Quran (JAIM) Melaka menerapkan system integrai kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia dengan Program Hafazan Al-Quran.  Methodologi yang diamalkan bakal membentuk generasi Ulul Albab yang menggunakan pendekatan bersepadu untuk mengintegrasikan matapelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran akan membentuk  pelajar yang berilmu, beriman dan mengamalkan budaya Al-Quran dalam kehidupan. Dalam usaha melahirkan generasi Ulul Albab, kurikulum akademik dan kurikulum Hafazan Al-Quran diberikan penekanan dalam memahami Al-Quran serta membudayakan akhlak Al-Quran.

 

Akademik(KBSM)

 

System pembelajaran bersepadu yang disediakan adalah mengikut Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Kementeran Pelajaran Malaysia dan matapelajaran Hafazan Al-Quran mengikut kaedah Huffaz.

 

Senarai Matapelajaran Menengah Rendah

 Senarai Subjek Akademik

i)     Bahasa Melayu

ii)     Bahasa Inggeris

iii)    Bahasa Arab Komunikasi

iv)     Matematik

v)      Sains

vi)     Sejarah

vii)     Geografi

viii)     Kemahiran Hidup Bersepadu

ix)     Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

 

 

 

Senarai Subjek Menengah Atas

i)     Bahasa Melayu

ii)    Bahasa Inggeris

iii)  Bahasa Arab Tinggi

iv)  Matematik Moden

v)   Matematik Tambahan

vi)   Sejarah

vii)   Pendidkan Syariah Ismaiyyah (PSI)

viii)  Pendidikan Al-Quran san As-Sunnah (PQS)

ix)   Sains

Pautan